วิธีรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ

วิธีรวมไฟล์ PDF

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ มีขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยคลิกไม่กี่ครั้งเท่านั้น ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat ขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู “ไฟล์” และคลิกที่ “รวมไฟล์” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ หลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกัน โดยใช้การคลิกเลือกหรือลากไฟล์เหล่านั้นเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม “เปิด” เพื่อนำไฟล์เหล่านั้นเข้าสู่โปรแกรม หลังจากนั้นให้เลือกเมนู “ไฟล์” อีกครั้งและคลิกที่ “แปลงเป็น” เพื่อเลือกตัวเลือกการแปลงไฟล์ จากนั้นเลือก “รูปภาพ” และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเริ่มกระบวนการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพ โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ให้เป็นรูปภาพสวยงามตามที่เราต้องการ

วิธีใช้เว็บไซต์ Merge PDF

วิธีใช้เว็บไซต์ Merge PDF
การใช้เว็บไซต์ Merge PDF เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นไฟล์เดียว โดยเริ่มต้นให้เข้าสู่เว็บไซต์ Merge PDF จากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกันโดยการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” หรือ “เพิ่มไฟล์” จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “รวมไฟล์” หรือ “Merge” เพื่อเริ่มกระบวนการรวมไฟล์ รอสักครู่ให้เว็บไซต์ดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นจะมีตัวเลือกให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่รวมเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงไฟล์ PDF ที่รวมเป็นรูปภาพได้อีกด้วย โดยการเลือกตัวเลือก “แปลงเป็นรูปภาพ” หรือ “Convert to Image” และกดปุ่ม “แปลง” หรือ “Convert” เพื่อทำการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพที่สวยงาม สุดท้ายให้ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพที่แปลงเสร็จสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้เลย

วิธีใช้โปรแกรม PDFsam

วิธีใช้โปรแกรม PDFsam ทำให้เราสามารถรวมไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย โดยเริ่มต้นเราจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDFsam ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อน หลังจากนั้นเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว เราสามารถเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกันได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” หรือลากและวางไฟล์ลงในหน้าต่างของโปรแกรม จากนั้นเราสามารถเลือกลำดับการรวมไฟล์ PDF ตามต้องการ และกดปุ่ม “รวมไฟล์” เพื่อทำการรวมไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียว นอกจากนี้โปรแกรม PDFsam ยังสามารถแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพสวยๆ ได้อีกด้วย โดยเราสามารถเลือกประเภทของรูปภาพที่ต้องการแปลงได้ และกดปุ่ม “แปลงเป็นรูปภาพ” เพื่อทำการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพตามที่เราต้องการ

วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพ

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ มีขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยไม่ยากเย็น ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat ขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู “ไฟล์” และเลือก “รวมไฟล์” จากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกัน และเรียงลำดับตามลำดับที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “รวมไฟล์” เพื่อรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นเลือกเมนู “ไฟล์” อีกครั้ง และเลือก “แปลงเป็น” จากนั้นเลือก “รูปภาพ” และเลือกประเภทของรูปภาพที่ต้องการ เช่น JPEG, PNG, หรือ TIFF และกำหนดคุณภาพของรูปภาพตามต้องการ สุดท้ายกด “บันทึก” เพื่อบันทึกไฟล์รูปภาพที่แปลงแล้ว โดยสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกได้ และเสร็จสิ้นการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ อย่างง่ายดาย

วิธีใช้เว็บไซต์ Smallpdf

วิธีใช้เว็บไซต์ Smallpdf เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ คืออย่างไร? เว็บไซต์ Smallpdf เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการรวมหลายไฟล์ PDF เข้าด้วยกันให้เป็นไฟล์เดียว และยังสามารถแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพที่สวยงามได้อีกด้วย การใช้งานเว็บไซต์ Smallpdf ง่ายมากเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ Smallpdf.com จากนั้นเลือกฟังก์ชัน “รวม PDF” หรือ “แปลงเป็นรูปภาพ” ตามที่ต้องการ จากนั้นให้ลากและวางไฟล์ PDF หรือเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง รอสักครู่ให้ระบบประมวลผล และสุดท้ายเลือกที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้มา ทำให้การรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ ไม่เคยง่ายขึ้นมาก่อนนี้!

วิธีใช้โปรแกรม PDF to Image Converter

วิธีใช้โปรแกรม PDF to Image Converter นั้นเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นให้เปิดโปรแกรม PDF to Image Converter ขึ้นมาก่อน จากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมและแปลงเป็นรูปภาพ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” หรือ “เพิ่มโฟลเดอร์” แล้วเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ หลังจากนั้นกดปุ่ม “แปลงเป็นรูปภาพ” เพื่อเริ่มกระบวนการ โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพตามที่ตั้งค่าไว้ และสามารถเลือกที่จะบันทึกไฟล์รูปภาพลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าคุณภาพของรูปภาพ รวมถึงการเลือกฟอร์แมตไฟล์รูปภาพที่ต้องการได้อีกด้วย

วิธีแปลงรูปภาพเป็นไฟล์ PDF

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ มีขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยคลิกไม่กี่ครั้งเท่านั้น ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat ขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู “ไฟล์” และคลิกที่ “รวมไฟล์” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ หลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกัน โดยใช้การคลิกเมาส์ที่ไฟล์และลากไปวางในหน้าต่าง Adobe Acrobat จากนั้นเรียงลำดับไฟล์ตามลำดับที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม “รวมไฟล์” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการรวมไฟล์ PDF ให้โปรแกรมดำเนินการตามคำสั่ง หลังจากนั้นสามารถแปลงไฟล์ PDF ที่ได้รวมกันเป็นรูปภาพได้โดยเลือกเมนู “ไฟล์” และคลิกที่ “แปลงเป็น” จากนั้นเลือก “รูปภาพ” และกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ต้องการ สุดท้ายกดที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกไฟล์รูปภาพที่แปลงได้ โดยสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกได้ จากนั้นโปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพสวยๆ ตามที่กำหนดไว้

วิธีใช้เว็บไซต์ I Love PDF

วิธีใช้เว็บไซต์ I Love PDF เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ มีขั้นตอนง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ก่อนอื่นให้เข้าสู่เว็บไซต์ I Love PDF จากนั้นเลือกฟังก์ชัน “รวม PDF” จากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกันโดยการลากและวางไฟล์ลงในพื้นที่ที่กำหนด หรือสามารถเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน หลังจากนั้นเราสามารถเรียงลำดับไฟล์ PDF ตามต้องการ และเมื่อเรียงลำดับเสร็จสิ้นเราสามารถกดปุ่ม “รวม PDF” เพื่อรวมไฟล์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นเราสามารถเลือกฟังก์ชัน “แปลงเป็นรูปภาพ” เพื่อแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพที่สวยงาม โดยเลือกคุณภาพและรูปแบบที่ต้องการ และกดปุ่ม “แปลงเป็นรูปภาพ” เพื่อเริ่มกระบวนการแปลงไฟล์ ซึ่งเว็บไซต์ I Love PDF จะทำการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพให้เราอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่ได้แปลงมาได้ทันที

วิธีใช้โปรแกรม Image to PDF Converter

วิธีใช้โปรแกรม Image to PDF Converter

เมื่อคุณต้องการรวมไฟล์ภาพหลายๆ รูปภาพเข้าด้วยกันเพื่อสร้างไฟล์ PDF ที่สวยงามและมีคุณภาพสูง โปรแกรม Image to PDF Converter เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเหล่านี้ การใช้โปรแกรมนี้มีขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยไม่ยากเย็น ให้เริ่มต้นโดยการเปิดโปรแกรม Image to PDF Converter บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” เพื่อเลือกและเพิ่มรูปภาพที่คุณต้องการรวมเข้ากับไฟล์ PDF ในโปรแกรม หลังจากนั้นคุณสามารถเรียงลำดับรูปภาพตามต้องการ และปรับขนาดหรือหมุนภาพได้ตามที่คุณต้องการ สุดท้ายให้คลิกที่ปุ่ม “สร้าง PDF” เพื่อเริ่มกระบวนการแปลงรูปภาพเหล่านี้เป็นไฟล์ PDF ที่สวยงาม ที่คุณสามารถบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดาย

วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพสวยๆ

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ มีขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ไฟล์” และเลือก “รวมไฟล์” จากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกัน และคลิกที่ปุ่ม “เปิด” เมื่อไฟล์ถูกเลือกแล้ว ในหน้าต่าง “รวมไฟล์” ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ใหม่ และกดที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อรวมไฟล์ PDF ทั้งหมดเข้าด้วยกัน หลังจากนั้น หากต้องการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพ ให้คลิกที่เมนู “ไฟล์” และเลือก “ส่งออกสื่อ” จากนั้นเลือก “รูปภาพ” และเลือกประเภทของรูปภาพที่ต้องการ เช่น JPEG หรือ PNG ในส่วนของการตั้งค่า สามารถปรับแต่งคุณภาพรูปภาพตามต้องการได้ และกดที่ปุ่ม “ส่งออก” เพื่อแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพสวยๆ ตามที่คุณต้องการ

วิธีใช้เว็บไซต์ Smallpdf

วิธีใช้เว็บไซต์ Smallpdf ทำให้การรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ เป็นเรื่องง่ายมาก โดยเริ่มต้นให้เข้าสู่เว็บไซต์ Smallpdf จากนั้นเลือกเครื่องมือ “รวม PDF” หรือ “แปลงเป็นรูปภาพ” ตามที่ต้องการ หลังจากนั้นให้ลากและวางไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมหรือแปลงลงในพื้นที่ที่กำหนด หรือสามารถอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือคลาวด์เก็บข้อมูลได้ จากนั้นรอให้เว็บไซต์ดำเนินการรวมไฟล์หรือแปลงเป็นรูปภาพให้เสร็จสิ้น และสุดท้ายให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วิธีใช้โปรแกรม PDF to Image Converter

วิธีใช้โปรแกรม PDF to Image Converter นั้นเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพที่สวยงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นให้เปิดโปรแกรม PDF to Image Converter ขึ้นมา จากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมและแปลงรูปภาพ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” หรือลากและวางไฟล์ลงในโปรแกรม หลังจากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์รูปภาพใหม่ และเลือกประเภทของไฟล์รูปภาพที่ต้องการแปลง เช่น JPEG, PNG, หรือ BMP จากนั้นกดที่ปุ่ม “แปลงทันที” เพื่อเริ่มกระบวนการรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพ รอสักครู่ให้โปรแกรมทำงาน และเมื่อเสร็จสิ้นก็จะได้ไฟล์รูปภาพใหม่ที่สวยงามและพร้อมใช้งานได้ทันที

วิธีแปลงรูปภาพสวยๆ เป็นไฟล์ PDF

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ มีขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยไม่ยากเย็น ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ไฟล์” และเลือก “เปิด” เพื่อเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกัน หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู “เครื่องมือ” และเลือก “รวมไฟล์ PDF” เพื่อรวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียวกัน หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู “ไฟล์” อีกครั้งและเลือก “แปลงเป็นรูปภาพ” เพื่อแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพที่สวยงาม สุดท้ายให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ใหม่ และคลิกที่ “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

วิธีใช้เว็บไซต์ I Love PDF

วิธีใช้เว็บไซต์ I Love PDF ทำให้การรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ เป็นเรื่องง่ายมาก โดยเริ่มต้นจากการเข้าสู่เว็บไซต์ I Love PDF จากนั้นให้เลือกเครื่องมือ “รวม PDF” หรือ “แปลงเป็นรูปภาพ” ตามที่ต้องการ หลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF หรือรูปภาพที่ต้องการรวมหรือแปลง และกดปุ่ม “เริ่มต้น” เพื่อให้เว็บไซต์ดำเนินการตามคำสั่งที่เราต้องการ รอสักครู่จนกว่าเว็บไซต์จะประมวลผลเสร็จสิ้น จากนั้นเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่รวมหรือแปลงเสร็จสมบูรณ์ได้ทันที ดังนั้นการใช้เว็บไซต์ I Love PDF เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพที่สวยงาม

วิธีใช้โปรแกรม Image to PDF Converter

วิธีใช้โปรแกรม Image to PDF Converter

โปรแกรม Image to PDF Converter เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแปลงไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์ PDF อย่างง่ายดายและรวดเร็ว การใช้โปรแกรมนี้ไม่ยุ่งยากเลย เพียงแค่เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการแปลงเป็น PDF จากนั้นกดปุ่ม “แปลงเป็น PDF” โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ให้เป็น PDF อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้เราสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้อีกด้วย เช่น การเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ การปรับคุณภาพของไฟล์ PDF และการเพิ่มรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย เมื่อเสร็จสิ้นการแปลงไฟล์ โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ให้เราดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สวยงามพร้อมใช้งานได้ทันที

วิธีรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพ

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

วิธีใช้โปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยๆ มีขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยไม่ยากเย็น ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat ขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู “ไฟล์” และคลิกที่ “รวมไฟล์” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ หลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมกัน โดยใช้ปุ่ม “เพิ่มไฟล์” หรือลากและวางไฟล์ลงในหน้าต่างโปรแกรม หลังจากเลือกไฟล์ทั้งหมดแล้ว ให้กำหนดลำดับการรวมไฟล์โดยลากและวางไฟล์ตามต้องการ และเมื่อทำเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม “รวมไฟล์” เพื่อเริ่มกระบวนการรวมไฟล์ PDF หลังจากนั้น โปรแกรมจะสร้างไฟล์ PDF ใหม่ที่รวมไฟล์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ โปรแกรม Adobe Acrobat ยังสามารถแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพได้อีกด้วย โดยเลือกเมนู “ไฟล์” และคลิกที่ “แปลงเป็น” จากนั้นเลือก “รูปภาพ” และกำหนดรูปแบบรูปภาพที่ต้องการ สุดท้ายให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกไฟล์รูปภาพที่แปลงแล้ว

วิธีใช้เว็บไซต์ Merge PDF

วิธีใช้เว็บไซต์ Merge PDF
ในการรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพที่สวยงาม คุณสามารถใช้เว็บไซต์ Merge PDF ได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มต้นให้เข้าสู่เว็บไซต์ Merge PDF จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์ PDF ที่คุณต้องการรวมกัน หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “รวมไฟล์” เพื่อเริ่มกระบวนการรวมไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไฟล์ PDF ถูกรวมเสร็จสิ้น คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่รวมกันแล้วได้ทันที นอกจากนี้ เว็บไซต์ Merge PDF ยังมีคุณสมบัติในการแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพที่สวยงามอีกด้วย โดยเลือกตั้งค่าที่ต้องการ เช่น ขนาดรูปภาพ ความละเอียด และรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่แปลงแล้วได้ทันที

วิธีใช้โปรแกรม PDF to Image Converter

วิธีใช้โปรแกรม PDF to Image Converter ทำให้เราสามารถรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มต้นเราจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDF to Image Converter ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อน จากนั้นเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาและเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการรวมและแปลงเป็นรูปภาพ หลังจากนั้นเราสามารถกำหนดรูปแบบและคุณภาพของรูปภาพที่ต้องการได้ตามต้องการ โดยที่โปรแกรมยังมีความสามารถในการแปลงหลายไฟล์ PDF ในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย สุดท้ายเมื่อเรากำหนดค่าต่างๆ และเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์รูปภาพเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถกดปุ่ม “แปลง” เพื่อทำการรวมไฟล์ PDF และแปลงเป็นรูปภาพสวยงามตามที่เราต้องการได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *